Undervisning
og forløb
med AVI
Vi kan designe forløb ud fra specifikke behov, holdstørrelser og undervisningsgange. Forløbene tager udgangspunkt i AVi's forløb om livets vigtige begreber, vores tilgang til livsundersøgende processer og med vægt på elevernes egne veje og tanker.

På denne  side kan I få et lille overblik og de indholdsdele og tilgange, der former vores forløb og de enkelte undervisningsgange.  
Vi synes det er betydningsfuldt at skabe et trygt rum, hvor eleverne føler sig frie til at skabe nye tanker og nye erfaringer. Derfor er det afgørende at bruge lidt tid på at lære hinanden at kende og på at skabe en fælles forståelse for, hvad det er vi har gang i, når vi arbejde med begreber, litteratur, bevægelse osv.

Vi bruger gerne 1-2 undervisningsgange på at få lidt kendskab til hinanden og den måde vi arbejder på.  
Introduktion
og alliance
Begrebernes indre landskaber
I vores arbejde med livets vigtige begreber, skaber vi sproglige fundamenter for og udvikling af de psykologiske kapaciteter alle mennesker har brug for, for at kunne navigere i livet.

I undervisningen støtter vi eleverne i at skabe deres egne tanker og indsigter om forskellige vigtige dele af livet.  
På vores undervisningsplatform er der små inspirationsfilm som berører forskellige aspekter af de forskellige begreber og i praksis undersøger vi både ved at skrive, gennem dialog i par eller små grupper og ved at dele tanker i plenum.

Vi undersøger bl.a. tålmodighed, mod, grænser og behov.

De tanker eleverne hver især skaber, er udgangspunkt for senere sessioner i forløbet, hvor vi bl.a. arbejder med litteratur, kunst og bevægelse. 
Redskaber, praksis og tankeformer
Ved siden af det undersøgende arbejde, hvor eleverne selv bygger tanker og skaber indsigter, arbejder vi i hver session med små redskaber, praksisser og tankeformer.
Denne del af undervisningen består f.eks. i en meditation, visualisering eller tankeøvelse. De tanker vi præsenterer og de øvelser vi laver, vil være at finde på app'en så eleverne kan arbejde videre på egen hånd.
Vi afsøger altid mulighederne for at finde mening og nye perspektiver gennem kreative medier, litteratur kunst og bevægelse. Det kan både være elevernes egne kreative produktioner OG arbejde med tekster og kunst som taler til elverne.  
Litteraturen viser vej
Vi finder nye indsigter og perspektiver på de begreber, vi har undersøgt gennem et udvalg of poesi, prosa og filosofi.
Det indre i bevægelse
Vi undersøger fysiske udtryk, gestikker og bevægelser i relation til vores erfaringer fra begrebernes indre landskaber.
Kunsten taler
Vi prøver at åbne dørene for elevernes egne interesse i kunstens verden. Vi har mulighed for at tage vores tanker fra undervisningen med ind i elevernes egne  interesser i bestem musik, kunst og litteratur eller at vise eleverne billedkunst og musik som de kan arbejde med.
Forløbseksempel
Forløbne kan designes i forhold til det format, der giver bedst mening for institutionen. Nedenfor er et eksempel med 10 undervisningsgange
Undervisningstruktur
De enkelte undervisningsgange består af både fælles øvelser, gruppearbejde og skriveøvelser.